Resevillkor

Print Friendly, PDF & Email

Svensk konsumentlagstiftning, till exempel paketreselagen och resegarantilagen, gäller när du köper en resa av Gränslösa Resor. Skulle en tvist uppstå finns det klara regler vad som gäller för dig som konsument.

 

Gränslösa Resor är medlem i branschorganisationen SRF, Svenska Resebyråföreningen. Bara aktörer som uppfyller organisationens krav på kompetens, kunskap och ekonomiska resultat får vara medlemmar.
Erforderliga resegarantier är ställda till Kammarkollegiet enligt lag. Resegarantin kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Ett skäl kan vara att arrangören har gått i konkurs. Du kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Mer information finns på Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se eller ring 08-700 08 00.

 

EU har utformat direktiv som gäller resenärers rättigheter.
Här kan du läsa om dina centrala rättigheter enligt direktiv från EU

 

Gränslösa Resor har också tecknat en utökad ansvarsförsäkring, så att även om vägen rasat, hotellet stängt eller företaget vi samarbetar med gått i konkurs kan vi hitta alternativ för att genomföra resan på bästa sätt trots att det innebär en merkostnad.

 

Avtalet mellan resenären och arrangören Gränslösa Resor utgörs av SRF:s villkor för paketresor, tillsammans med Gränslösa Resors kompletterande resevillkor samt de upplysningar arrangören tillhandahåller. Särskild information om ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument som resenären fått ingår också i avtalet. Muntliga löften från Gränslösa Resors personal, ska begäras skriftligt för att kunna åberopas. I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren.
SRF:s villkor för paketresor kan du läsa här:  ALLMÄNNA RESEVILLKOR

 

Kompletterande resevillkor för resa med Gränslösa Resor

 

Anmälan till resa och betalning

  1. Enklast bokar du direkt på Gränslösa Resors hemsida. En bekräftelse skickas med e-post till den adress du uppgett. Du kan även anmäla dig genom att ringa, mejla eller skriva till oss. Det är viktigt att ange namn exakt som det stavas i passet. Avtalet mellan Gränslösa Resor och dig som resenär är bindande när du skriftligen erhållit en bokningsbekräftelse och betalat anmälningsavgiften enligt reglerna.
  2. Betalning av anmälningsavgiften, 2 500 kr om annat inte anges, ska göras inom 10 dagar till bankgiro 5713-6889 eller med betal- eller kreditkort.
  3. Litteraturtips, praktisk information inför resan och slutfaktura skickar vi med mejl. I regel får du dem direkt då du anmält dig till resan och fyllt i de uppgifter som vi behöver. Meddela oss om du vill att vi skickar dem med vanlig post.
  4. Slutbetalning ska vara Gränslösa Resor tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Anmäler du dig senare än 43 dagar innan avresa, ska hela resan betalas inom 3 dagar.
  5. Dina färdhandlingar (flygbiljett och en sista information inför resan med kontaktuppgifter med mera) får du senast en vecka innan avresa med mejl om du inte meddelat att du vill ha dem med post. Kontrollera noga att alla uppgifter i handlingarna är riktiga och meddela Gränslösa Resor omedelbart om något är fel. 

Kontrollera din bekräftelse och dina resehandlingar

Kontrollera noga att alla uppgifter i handlingarna är riktiga och meddela Gränslösa Resor omedelbart om något är fel. Det är din skyldighet som resenär att meddela Gränslösa Resor om du byter kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig och ge dig rätt information i tid. Merkostnader för eventuell namnändring eller ombokning efter att avtalet blivit bindande debiteras resenären.

Avbokning och ombokning av resan

Avbeställning av resan ska göras omedelbart då hinder för resan uppkommer. Under kontorstid görs avbeställningen till 0151-209 00 eller info@granslosaresor.se. Utanför kontorstid till 070-686 88 55. Avbeställning som når Gränslösa Resor efter resans avgång accepteras ej.

 

Har du tecknat avbeställningsförsäkring gör du därefter en skadeanmälan hos det försäkringsbolag eller kortföretag som handhar din avbeställningsförsäkring och eventuell återbetalning regleras mellan dig och försäkringsbolaget enligt deras försäkringsvillkor.

En ombokning är att betrakta som en avbokning och en ny bokning.

Avbokningskostnader
Vid avbokning tidigare än 40 dagar innan avresa är anmälningsavgiften förverkad.
Vid avbokning 40 dagar innan avresa eller senare är avbokningskostnaden hela resans pris.
Om andra villkor anges i resebeskrivningen är det dessa som gäller.

 

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan om du till exempel skulle bli sjuk. Det ingår inte i resan. Se därför över vad du har för skydd i till exempel din hemförsäkring. Ofta kan du teckna ett utökat reseskydd i din hemförsäkring, så att även avbeställningsskydd ingår. Vill du komplettera ditt avbeställningsskydd kan vi förmedla Gouda Reseförsäkringars försäkringar.

 

Reseförsäkring

Det är ditt ansvar att se till att du har en fullgod reseförsäkring för hela resan. Se över ditt försäkringsskydd och förvissa dig om att du har en heltäckande reseförsäkring som omfattar sjuk- och olycksfall samt hemtransport.

 

Minsta antal deltagare

Om inte minsta antal deltagare som uppges i resebeskrivningen inte uppnås, har Gränslösa Resor rätt att ställa in resan. Vår policy är dock att om möjligt ändå genomföra resan till utsatta villkor. Ibland går inte det, utan vi tvingas ta ut ett pristillägg. Är detta mer än 5 % av resans pris har du som resenär rätt att boka av resan och få tillbaka hela den summa du betalat till Gränslösa Resor. Vi återbetalar dock inte andra kostnader som kan ha uppstått med anledning av resan. Det finns också möjlighet att byta resa eller avgång och då självklart utan avbokningskostnad. Vi meddelar i god tid om resan ställs in och absolut senast 30 dagar innan avresa. Ställs resan in återbetalas hela den summa du betalat till Gränslösa Resor för resan.

Om antalet sjunker under 10 personer, ställer vi ut individuella flygbiljetter. Dessa betalas i regel samtidigt som de bokas, varför vi i dessa fall tar in en delbetalning som sedan dras av på slutfakturan.

 

Pass och visum

Pass krävs på alla våra resor. Det är ditt ansvar som resenär att ha ett helt pass med ett par tomma sidor. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten.
Om visum krävs på resan hjälper vi dig med ansökningshandlingar och instruktioner. Ibland ges visum vid inresan i landet och då ingår det inte i resans pris. Söker vi visum innan avresan ombesörjer vi detta och det ingår. Det är din skyldighet att medföra visumet under resan.
Våra pass- och visuminstruktioner gäller svenska medborgare. Har du annan nationalitet kan andra regler gälla. Vi försöker i möjligaste mån att ge korrekta upplysningar även för icke svenska medborgare men ibland hänvisar vi direkt till respektive lands ambassad för korrekt information.

 

Reklamation

Är du inte nöjd, är du skyldig att omgående meddela oss Gränslösa Resor, vår representant eller underleverantör, för att vi ska ha möjlighet att avhjälpa felet på plats. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet och dokumenteras i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.
Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.
Krav på återbetalning ska framställas skriftligen till Gränslösa Resor inom två veckor efter hemkomsten.

 

Resans förutsättningar 

Vi är gäster i främmande kulturer och möter ofta människor som inte är vana vid utlänningar. För att inte skapa onödiga hinder, anpassar vi oss till den lokala kulturen och visar respekt för människorna vi möter. Det kan gälla alltifrån klädsel till att inte kasta skräp på elden där de lagar mat eller att avstå ett foto där det är olämpligt. Information om lokala seder och bruk får du skriftligt inför resan och genom färdledaren under resans gång. En del resor kräver viss kondition och det är ditt ansvar att försäkra dig om att du klarar resan. Vi besöker inte bara nationalparker, museer och byggnader som alltid finns där och har öppettider, utan vi är också inbjudna till människor för att få ta del av deras historia och dela vår med dem. Det händer det att folk får förhinder på grund av sjukdom, flytt eller annat. Likaså kan omständigheter göra att vi får byta logi eller lägga om resrutten på grund av väder, lokala myndigheters beslut, ändrade flygtider eller andra orsaker vi inte rår över. I sådana fall söker vi alltid en likvärdig ersättning. Som resenär med Gränslösa Resor accepterar du ovanstående förutsättningar. I händelse av force majeure frånsäger sig Gränslösa Resor ekonomiskt ansvar. Vi följer utvecklingen på våra resmål och vi utvecklar ständigt våra resor för att göra dem bättre och mer intressanta. Om resplanen på din resa skulle ändras, meddelar vi detta i god tid.

DELA DEN HÄR SIDAN MED ANDRA
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone