Personuppgiftshantering

Hantering av personuppgifter

 

Allmänt
Gränslösa Resor AB, org.nr 556649–4836, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nedan är vår policy för hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi säkerställer att de behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Gränslösa Resor AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på info@granslosaresor.se eller på telefon 0151–209 00.

 

Hur vi samlar in personuppgifter?
När du bokar en resa med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, kön, födelsedata, passuppgifter, försäkringsinformation, kontaktuppgifter till anhörig, eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för din resa. Om du reser till en destination som kräver visum kan vi samla in kompletterande information för att kunna genomföra din visumansökan.

 

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

 

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev t.ex.

 

För vilka ändamål samlas uppgifterna in?
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan. Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.

 

Hur länge sparas informationen?
Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i max två år om du inte aktivt samtyckt till att vi får behålla dina uppgifter längre. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än reseavtal, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.

 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

 

Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, lokala researrangörer, hotell etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 

Personuppgifter i tredje land
Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål.

 

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

 

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.

DELA DEN HÄR SIDAN MED ANDRA
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone