Monthly Archives: november 2013

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Besök på kvinnohuset i Nakuru under en kvinnoresa i Kenya.

Besök på kvinnohuset i Nakuru under en kvinnoresa i Kenya.

Idag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. UN Women arbetar för att förverkliga FN:s kvinnokonvention och motverka våld mot kvinnor och flickor. Organisationen har bidragit till att 30 länder har antagit lagar och strategier för att minska våldet mot flickor och kvinnor. I vissa länder är det upp till 7 av 10 kvinnor som utsätts för fysiskt, sexuellt, mentalt eller andra typer av våld under sin livstid. Sverige ska fortsätta att ligga i internationell framkant i arbetet för att förbättra kvinnors och flickors situation i världens mest utsatta länder, och därmed bidra till att bekämpa fattigdom, enligt UD.

Gränslösa Resor drar sitt strå till stacken genom att när det är möjligt på våra resor anställa kvinnor, besöka kvinnor och stötta organisationer som arbetar för kvinnor och flickor.

Nordvästra Argentina – berg, regnskog och indianer

Nordvästra Argentina – berg, regnskog och indianer

Gillar du äventyr och att improvisera längs resans väg? Den 17 februari tar Alve Henricson med max 8 personer på en jordnära resa i Nordvästra Argentina. Bokas omgående! Läs mer om resan: Nordvästra Argentina program